Spørgsmål

Hvad drejer Dieselsagen sig om?

Svar

Den 18. september 2015 modtog Volkswagen koncernen en meddelelse fra US Environmental Protection Agency, US Department of Justice og California Air Resources Board. Her blev det fastslået, at visse af Volkswagen koncernens dieselmotorer ikke opfylder gældende amerikanske miljøstandarder. Siden da har Volkswagen koncernen arbejdet for fuld kraft på at afklare uregelmæssigheder vedrørende en bestemt software, der anvendes i visse dieselmotorer.

Ca. 90.000 dansk indregistrerede dieselbiler af mærkerne Volkswagen, Audi, SEAT og ŠKODA, produceret mellem 2008 og 2015 med motortypen EA 189 skulle udbedres på et autoriseret mærkeværksted, hvilket er sket for langt de fleste berørte biler. I motorstyreenheden i biler med berørte motorer var der blevet anvendt en software, som kunne genkende kørselskurven for den officielle typegodkendelsestest. Afhængigt af genkendelsen af kørselskurven skiftede motorstyreenheden mellem to forskellige indstillinger: indstilling 1 med et optimalt NOx-niveau til testforhold eller indstilling 2 til optimale niveauer af partikler ved kørsel på vejen.

Udbedringen af de berørte biler fjerner netop denne software uden at ændre ved bilernes øvrige egenskaber. Bilerne kan køres trygt som vanligt både før og efter opdateringen.

I disse korte oplysende film kan du se mere om dieselsagen:

Hvor mange ŠKODA biler er berørt i Danmark?

11.973 biler fra ŠKODA er berørte af dieselsagen i Danmark.

Hvilke biler er berørt?

Det er udelukkende dieselbiler med motortypen EA 189, som er berørt af Dieselsagen. Dvs., at ingen nye dieselbiler, el-biler, benzinbiler eller hybrid-biler, som sælges i Danmark, er berørt af sagen, og lever fuldt ud op til gældende lovkrav og miljøstandarder.

Er dieselbiler fra ŠKODA sikre at køre i?

Ja, alle berørte køretøjer er ud fra et teknisk synspunkt fuldstændig sikre at køre i. Denne sag omfatter udelukkende de udledte forureningsstoffer. Vi påtager os det fulde ansvar for eventuelle nødvendige tekniske udbedringstiltag og de omkostninger, der er forbundet hermed.

Er det alle ŠKODA personbiler, der er berørt?

Nej, en mærkbar afvigelse mellem testresultater og den faktiske brug er udelukkende konstateret for motortypen EA 189, som er at finde i ovennævnte motorvolumen. Klik her for at se om du er berørt. 

Er dieselbiler fra ŠKODA sikre at køre i?

Ja, alle berørte køretøjer er ud fra et teknisk synspunkt fuldstændig sikre at køre i. Denne sag omfatter udelukkende de udledte forureningsstoffer. Vi påtager os det fulde ansvar for eventuelle nødvendige tekniske udbedringstiltag og de omkostninger, der er forbundet hermed.

Hvornår og hvor finder jeg ud af, om min ŠKODA dieselbil er berørt?

Du kan tjekke, om din bil er berørt.

I Danmark har vi ikke kundernes kontaktdata, men udelukkende stelnumre på de berørte biler, og derfor har vi ikke kunnet kontakte hver enkelt kunde direkte. Kontaktoplysningerne på kunderne ligger i det centrale motorregister under SKAT, som vi ikke har tilgang til.

I 2016 blev de første kunder indkaldt, og næsten samtlige kunder, som motorregisteret har kendskab til, er nu blevet indkaldt i takt med, at fabrikken har udviklet de tekniske løsninger, og de danske myndigheder har godkendt disse.

Hvis du mener, at din bil er berørt, men ikke har modtaget noget brev fra os, er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice alle hverdage mellem kl. 9-16 på tlf. 43 28 83 60 eller hele døgnet på mail kundeservice@smc.dk.

Hvordan fungerer den første kontakt for kunder med berørte biler?

Henvend dig venligst til din ŠKODA servicepartner, hvis du modtager en indkaldelse fra motorregisteret.

Hvad skal der gøres ved bilerne?

Volkswagen-koncernen har udarbejdet de tekniske løsninger, som alle er blevet testet og godkendt af de tyske myndigheder (KBA). Efterfølgende er de tekniske løsninger ligeledes blevet godkendt af de danske myndigheder (Færdselsstyrelsen). TDI-motorer på 1,6 liter: Der vil på denne motortype blive udført en softwareopdatering af motorstyreenheden, og samtidig vil der blive monteret et plastikrør i indsugningen til stabilisering af luftstrømmen for at optimere forbrændingen i motoren. TDI-motorer på 1,2 og 2,0 liter: De berørte motorer vil få en softwareopdatering. Se en video, der forklarer, hvad der skal gøres ved motorerne.

Vil opdateringen påvirke bilens forbrug eller ydeevne?

Din bil vil efter opdateringen ikke have ændringer hverken i brændstofforbruget, CO2-udledningen eller hvor mange hestekræfter den har. Dette er bekræftet af de europæiske myndigheders uvildige test af opdateringerne. Det vil sige, at din bil til fulde lever op til de angivelser, der er oplyst i bilens europæiske typegodkendelse. Dette er nu bekræftet af FIA, den europæiske sammenslutning af bilklubber, hvor danske FDM er medlem. Organisationen har foretaget en række før- og efter-test af opdateringerne og konkluderer, at ŠKODAs løsning er holdbar og ingen negativ effekt har på bilerne. Læs hele FDMs artikel her. https://fdm.dk/nyheder/2017-10-test-af-vw-opdatering-ingen-bivirkninger-her-nu

Biler, der er chip-tunet eller på anden måde har fået ændret motorstyringen, vil blive justeret til de oprindelige godkendelsesværdier.

Hvem skal jeg henvende mig til, hvis min bil har et problem efter udførelsen af de tekniske tiltag?

Berørte kunder kan være sikre på, at de tekniske tiltag bliver udført korrekt og ikke medfører forringelser, for så vidt angår brændstofforbrug, CO2-emissioner, motorydelse og maksimalt drejningsmoment samt lydudvikling. Dette har været en væsentlig forudsætning for de ansvarlige myndigheders godkendelse af tiltagene.

Hvis du alligevel skulle konstatere et problem, skal du henvende dig til den nærmeste ŠKODA servicepartner.

Modtager jeg efter udførelsen af det tekniske tiltag en bekræftelse fra ŠKODA servicepartneren, og hvad gør jeg, hvis jeg skulle miste den?

Ja, du får en bekræftelse fra ŠKODA servicepartneren efter udførelse af det tekniske tiltag. Hvis du skulle miste den, eller hvis du ikke har fået den, kan du henvende dig til din ŠKODA servicepartner.

Skal jeg have udbedret min bil, hvis den er berørt?

De danske myndigheder har besluttet, at det er et krav, at de berørte biler bliver opdateret. Det betyder for dig som bilejer, at du ikke vil kunne få din bil godkendt ved periodisk syn, medmindre opdateringen er gennemført. Du får naturligvis en rimelig tidsfrist til at få foretaget opdateringen. Rent praktisk vil det foregå således, at vi genindkalder dig direkte via brev, hvis din bil ikke er blevet opdateret 6 måneder efter, at du modtog første indkaldelsesbrev fra os. Gentager dette sig, vil du modtage 3. indkaldelsesbrev efter yderligere 6 måneder, og herfra har du så yderligere 6 måneder til at få foretaget opdateringen. Først herefter vil der blive givet besked til synshallerne om, at bilen ikke er opdateret. Med andre ord vil berørte bilejere have halvandet år fra de modtager første indkaldelsesbrev fra os, til opdateringen skal være gennemført. Det er dog vores klare anbefaling, at man får opdateret bilen så hurtigt som muligt.

Hvad hvis jeg ikke ønsker at få min bil opdateret?

Biler, der halvandet år efter første indkaldelsesbrev ikke er blevet opdateret, vil ved det næstkommende periodiske syn ikke blive godkendt.

Hvilke krav har forbrugere på baggrund af det tillidsskabende tiltag?

Med det tillidsskabende tiltag lover ŠKODA sine kunder at ville tage eventuelle reklamationssager op, som har tilknytning til det tekniske tiltag på biler med dieselmotor af typen EA 189 og vedrører bestemte dele af motor- og udstødningsefterbehandlingssystemet. Det tillidsskabende tiltag omfatter i alt 11 komponenter i udstødningstilbageføringssystemet, brændstofindsprøjtningssystemet og udstødningsefterbehandlingssystemet: lambdasonde, temperaturføler, omskifterventil til udstødningstilbageføring, udstødningstilbageføringsventil, føler for differencetryk, indsprøjtningsdyse, højtrykspumpe, (brændstof) fordelerliste, trykreguleringsventil, tryksensor, indsprøjtningsrør/-slange.

Dette tillidsskabende tiltag, som gennemføres uden beregning, kan som udgangspunkt gøres gældende inden for en periode på 24 måneder efter gennemførelsen af det tekniske tiltag og indtil et maksimalt antal kørte kilometer på 250.000 for den pågældende bil på det tidspunkt, hvor det tillidsskabende tiltag gøres gældende (alt efter hvilket kriterium, der får virkning tidligst). Det gælder naturligvis også med tilbagevirkende kraft for alle biler, som allerede på et tidligere tidspunkt er blevet ændret.

Det tillidsskabende tiltag har ingen indflydelse på Volkswagen Groups erklæring om, at der som følge af de tekniske tiltag ikke opstår nogen negative konsekvenser for kunderne i forhold til motorens og udstødningsefterbehandlingssystemets levetid. De regulerende myndigheder har bekræftet, at det tekniske tiltag opfylder alle lovmæssige krav, og at der ikke er nogen forringelser forbundet med implementeringen af tiltaget, hvad angår brændstofforbrug, CO2-emissioner, motorydelse og maksimalt drejningsmoment samt lydudvikling. Med det tillidsskabende tiltag sender Volkswagen Group nu endnu et klart signal om, at opdateringen ikke har nogen negativ indflydelse på bilens levetid. Formålet med dette tiltag er at styrke alle kunders tillid til pålideligheden af det tekniske tiltag og at opmuntre kunderne yderligere til at få udført det tekniske tiltag på deres biler. Kunderne kan få nærmere information om forudsætningerne for og omfanget af det tillidsskabende tiltag hos alle mærkernes partnervirksomheder samt online. Alle kunder har selvfølgelig også mulighed for at henvende sig til den ansvarlige kundeserviceafdeling pr. post, pr. e-mail eller telefonisk.

Har min ŠKODA tabt værdi pga. Dieselsagen?

Vi har siden oktober 2015 monitoreret brugtbilsmarkedet og der er ingen indikationer på, at modeller fra Volkswagen-koncernen har tabt mere i værdi end konkurrerende mærker i den givne periode.

Jeg har selv importeret min bil - hvad gør jeg?

Har du selv importeret din ŠKODA, så vil den også blive indkaldt.

Hvis du mener din ŠKODA er omfattet, men du ikke har modtaget et informationsbrev med information om den kommende indkaldelse, beder vi dig kontakte vores kundeservice.

Jeg er i tvivl, om min bil er parallelimporteret - hvad gør jeg?

Vi anbefaler, at du kontakter vores kundeservice, som kan hjælpe dig videre.

Jeg har solgt/købt en bil

Hvis du har solgt din ŠKODA, og der i den forbindelse er sket omregistrering til bilens nye ejer, vil bilens nye ejer (eller bruger) modtage indkaldelsen, når denne udsendes, idet indkaldelsen udsendes via SKAT på baggrund af de aktuelle oplysninger i motorregistret.

Tilsvarende gælder, at hvis du har købt en ŠKODA, og du i den forbindelse er registreret som ejer (eller bruger), så vil du modtage indkaldelsen, når denne udsendes.

Hvad skal kunder gøre, hvis de køber berørte biler på brugtvognsmarkedet, som endnu ikke har fået nogen softwareopdatering?

Henvend dig venligst til din ŠKODA servicepartner.

Jeg er ejer af en berørt bil og bosiddende i EU. Jeg har besluttet mig for ikke at deltage i softwareopdateringen. Kan jeg stadig køre i min bil på vejene i Tyskland (fx på gennemrejse eller på en ferietur)?

Ja.

Jeg er ejer af en berørt bil og bosiddende i EU. Jeg ønsker ikke at deltage i tiltaget med implementeringen af software. Hvad sker der, hvis jeg flytter permanent til et land, hvor det tekniske tiltag ligesom i Danmark også er obligatorisk, og jeg ønsker at tage min bil med.

Du skal indregistrere din bil i det pågældende land. Normalt vil myndighederne informere dig om, at du skal få udført opdateringen hurtigst muligt. Kontakt venligst din ŠKODA servicepartner i dit nye hjemland.

Hvordan bliver mine rettigheder som kunde varetaget?

Dansk lovgivning dækker automatisk kundernes rettigheder i tilfælde som dette, uden at kunderne skal bede om forlængelse af garantien forud for udbedringen. Det er ifølge dansk lovgivning (Købeloven) ŠKODA AUTO A.S.s ret som producent at udbedre fejl ved produktet. I dette specifikke tilfælde skal bilerne, ved hjælp af de tekniske løsninger beskrevet ovenfor, sættes i en sådan stand, at de opfylder de betingelser/specifikationer, som kunderne blev lovet, da de erhvervede sig bilen. Derfor kan opdateringerne heller ikke danne grundlag for en prisnedsættelse eller kompensation. Samtidig er berørte kunders interesser varetaget af samme lovgivning, hvis det mod forventning skulle ske, at man ikke lykkes med at udbedre fejlen. Vi vil gøre vores til, at alle opdateringer udføres i god dialog med vores kunder.

Hvorfor bliver danske kunder ikke kompenseret på lige fod med de amerikanske kunder?

Dieselsagen er meget forskellig i Europa og USA. I USA er grænseværdierne for NOx-udledning væsentligt lavere end i Europa. Dette medfører bl.a., at opdateringerne til de amerikanske biler er langt mere komplekse end i Europa. Da opdateringerne er godkendte og tilgængelige i Europa, er det producentens ret at rette fejlene og sørge for, at bilerne sættes i en sådan stand, at de opfylder de betingelser og specifikationer, som kunderne blev lovet, da de erhvervede sig bilen. Derfor kan opdateringerne heller ikke danne grundlag for at en prisnedsættelse eller kompensation i Europa.